Fotowoltaika

Co to jest fotowoltaika?

Nazwa wywodzi się od angielskiego photovoltaics, czyli połączenia słów: „photo”, czyli światło oraz „volt”, będące jednostką napięcia prądu. Często można spotkać się, ze skrótowym oznaczeniem fotowoltaiki, czyli „PV”.

W praktyce, fotowoltaika oznacza przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną. Proces ten przebiega za pomocą modułów fotowoltaicznych (zwanych również panelami fotowoltaicznymi).

Gdzie powinno się montować moduły słoneczne?

Z reguły moduły fotowoltaiczne instalowane są na stabilnym podłożu, najczęściej jest nim dach budynku. Mogą być umiejscawiane zarówno na dachu skośnym, jak i płaskim. Panele słoneczne powinny być skierowane na południe, takie miejsce montażu zapewnia odpowiednią ilość światła słonecznego. W określonych przypadkach moduły fotowoltaiczne mogą być również umieszczone na gruncie a nawet na elewacjach budynków.

———————————————————————–

Z jakich elementów składa się instalacja fotowoltaiczna?

– moduły fotowoltaiczne

– falownik / inwerter

– zabezpieczenia AC/DC

– okablowanie

– system konstrukcyjny

– licznik dwukierunkowy (instalacje połączone z siecią Zakładu Energetycznego).

 

Dwa najważniejsze elementy instalacji to moduły fotowoltaiczne i falownik zwany również inwerterem.

 

Moduły fotowoltaiczne – zbudowane są najczęściej z ogniw krzemowych. Pojedynczy moduł fotowoltaiczny składa się najczęściej z 60-72 ogniw (ogniwa pełne) lub 120-144 (ogniwa połówkowe). Ogniwa są połączone między sobą szeregowo i zabezpieczone hartowanym szkłem i aluminiową ramą. W ciągu dnia w  ogniwach zachodzi tak zwany efekt fotowoltaiczny. Fotony, z których składa się promieniowanie słoneczne padają na powierzchnię ogniwa inicjując tym samym przepływ ładunków pomiędzy jego warstwami, co z kolei skutkuje przepływem elektronów, czyli mówiąc kolokwialnie zaczyna płynąć prąd elektryczny.

 

Inwerter – stanowi „serce” instalacji. Prąd stały powstający w fotoogniwach nie nadaje się do zasilana domowych urządzeń, dlatego wymagane jest jego przetworzenie do napięcia nominalnego 230 V i częstotliwości 50 Hz. Do tego służą falowniki, nazywane inaczej inwerterami – ich zadaniem jest zamiana prądu stałego na przemienny.

Istnieją różne rodzaje modułów fotowoltaicznych. Najczęściej stosowane to monokrystaliczne i polikrystaliczne.

Moduły monokrystaliczne i polikrystaliczne – najważniejsze różnice: