Polityka prywatności

Na samym starcie serdecznie Ci dziękuję, że jesteś z Nami- www.private-energy.pl, uczysz się od Nas i wspierasz Nasz projekt. Za nami wiele wspaniałych chwil. Dziękujemy!!!

Projekt: “Private Energy” powstał jako sprzeciw na traktowanie człowieka jak chodzącego portfela, który trzeba ograbić z pieniędzy.

Pewnie słyszałeś, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Chciałbym Cię poinformować, że:

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, spełniamy poniżej swój obowiązek informacyjny
 • Działania Naszej firmy i polityka prywatności jest zgodna z RODO. Nową politykę prywatności możesz zobaczyć pod adresem www.architekt-finansowy.pl
 • Zawsze w odpowiedzi na tego emaila możesz dokonać swojej rezygnacji z otrzymywania wiadomości. Poniżej spełniam swój obowiązek informacyjny i przedstawiam Ci najważniejsze elementy nowej polityki prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma: Dacota Architekt Finansowy, właściciel marki „Private Energy”
Paweł Woźnicki
ul. Władysława 12
95-080 Bądzyń

 

Siedziba Główna Architekt Finansowy Group

ul. Zamenhofa 18
90-510 Łódź

W jaki sposób możesz się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami mailowo pod adresem: biuro@private-energy.pl

Do jakich celów przetwarzane są Twoje dane osobowe?

W czasie korzystania z serwisu www.private-energy.pl , możesz zostać poproszony o podanie niektórych Swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Charakter podania danych jest dobrowolny.

Przetwarzamy Twoje dane:

 • Celem marketingu Naszych usług i produktów finansowych, kredytowych i ubezpieczeniowych a także produktów i usług związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii
 • Informacyjnie i handlowo- celem nawiązania współpracy, także o Naszych partnerach biznesowych
 • Celem udzielania informacji o produktach i usługach, także tych zawartych za Naszym pośrednictwem
 • oraz w celu otrzymywania bieżącej informacji handlowej. W takiej sytuacji będziesz proszony w większości przypadków o adres e-mail lub imię i numer telefonu kontaktowego

W przypadku udzielenia zgody marketingowej, możesz ją w każdej chwili wycofać, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

W celu realizacji zamówienia: W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Są one niezbędne do realizacji celu zakupu / inwestycji kredytu/ubezpieczenia/instalacji PV.
W celach statystycznych i analizy biznesowej Naszej działalności.
W celu realizacji przepisów prawa.

Podanie wszelkich danych ma zawsze charakter dobrowolny i polega na wypełnieniu formularza na jednej z podstron serwisu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Przez jaki okres przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Naszym celem jest przetwarzać Twoje dane osobowe tak krótko jak to możliwe. W poszczególnych przypadkach jest to:

 • w celu realizacji umowy Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas Umowy. Na przykład: Wypowiedzenie umowy, rezygnacja ze współpracy
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia. Na przykład: Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych

Komu będą przekazywane Twoje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez Dacota Architekt Finansowy właściciel marki Private Energy.
Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (np. firmie kurierskiej, księgowemu, firmie hostingowej, obsłudze marketingowej).

W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. Niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez Nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Lista podstawowa współpracujących firm z zaznaczeniem, iż lista kontrahentów zmienia się dosyć progresywnie z zależności od proponowanej oferty:

 • DACOTA ARCHITEKT FINANSOWY PAWEŁ WOŹNICKI
 • AXA UBEZPIECZENIA TUIR S.A.
 • AXA ŻYCIE TU S.A.
 • AXA TFI S.A.
 • AXA POLSKA S.A.
 • KLG S.A.
 • CPC INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o.
 • U.H. NOBILES2 S.C.
 • STILNOVISTI Sp. z o.o.
 • COMPERIA UBEZPIECZENIA
 • Wszystkie inne podmioty działające w stałej lub chwilowej współpracy z Dacota Architekt Finansowy Paweł Woźnicki.

Twoje nowe prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Czy Twoje dane będą profilowane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą profilowane.

Jeśli chcesz wycofać wszystkie zgody marketingowe, które dotychczas Nam udzieliłeś prosimy odpisać „Imię Nazwisko, numer telefonu i adres mailowy z dopiskiem „rezygnuję z dniem (podać datę)” na adres mailowy biuro@private-energy.pl

Pozostajemy do dyspozycji życząc owocnej współpracy

Dyrektor Zarządzający Architekt Finansowy

Paweł Marek Woźnicki