Paweł

Wyjątkowy ład i porządek podczas realizacji inwestycji. 2. Sprawy montaż + rozruch (1 dzień). 3. Dopełnienie wszelkich formalności po udzieleniu odpowiedniego pełnomocnictwa. 4. Własny monitoring instalacji i darmowy serwis.